top

Kable średnich napięć (SN)

Kable średnich napięć o izolacji XLPE wykorzystywane są powszechnie w energetyce do przesyłu energii elektrycznej na etapie jej wytwarzania  - w farmach wiatrowych lub solarnych, czy też małych elektrowniach wodnych, oraz na etapie dystrybucji energii i zasilania w energię obszarów mieszkalnych, obiektów i instalacji przemysłowych  czy większych obiektów użyteczności publicznej.

Kable te w zależności od swojej konstrukcji mogą być układane bezpośrednio w ziemi, kanałach kablowych lub też instalowane na podporach, a przy zastosowaniu specjalnych uszczelnień, powłok lub też opancerzenia mogą znaleźć zastosowanie w bardzo wymagających warunkach środowiskowych.

Kable średnich napięć o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE, na napięcie 10 do 35 kV produkowane są głównie w Zakładzie w Bydgoszczy, a także w zakładzie w Zajecarze.

Dzięki posiadanym nowoczesnym liniom technologicznym oraz laboratoriom Zakład w Bydgoszczy jest jednym z największych centrów produkcyjnych kabli średnich i wysokich napięć w Europie.
W ciągu ostatnich 20 lat produkcji Zakłady TELE-FONIKI Kable dostarczyły na rynki wielu krajów świata ponad 250 000 km kabli średnich napięć o izolacji XLPE z żyłami aluminiowymi lub miedzianymi, o konstrukcjach jednożyłowych, trzyżyłowych lub triplex, przekrojów 35 mm2 - 1000 mm2 i wg różnych standardów spotykanych na rynkach europejskich i światowych.

TELE-FONIKA Kable oferuje różne warianty konstrukcyjne kabli średnich napięć o izolacji XLPE:

 Żyły robocze: Cu lub Al
 Zakres przekrojów żyły roboczej: 35 mm2 – 1000 mm2
 Uszczelnienie: taśmy puchnące, proszek puchnący, folia aluminiowa
 Opancerzenie: druty stalowe lub aluminiowe
 Powłoki: HDPE, MDPE, Pb, PVC
 Powłoki specjalne PE półprzewodzący, tworzywo bezhalogenowe, pokrycie grafitowe, tworzywo antytermitowe