top

Przewody

Kategoria Przewody, w celu łatwiejszego dotarcia do poszczególnych grup asortymentowych, podzielona została na kategorie:

  • przewody instalacyjne okrągłe,
  • przewody instalacyjne płaskie,
  • przewody instalacyjne giętkie,
  • przewody FlameBlocker (w izolacji i/lub powłoce bezhalogenowej, nierozprzestrzeniające płomienia, o niskiej emisji dymów i gazów),
  • przewody niepalne Flame-X 950,
  • przewody samochodowe i zapłonowe,

Proszę wybrać podkategorię z menu po lewej stronie, aby uzyskać szczegółowe informacje.