top

Dokumenty certyfikacyjne

Nazwa / typ kabla Certyfikat Deklaracja zgodności Dodatkowe oznaczenia

                         L

   

                        AL

   

                       AFL

   
AsXS(...) 0,6/1kV  

                 AAsXSn

 
                    H05V(...)

                   H05RR-F

 
YKXS(...) 0,6/1kV
YKY(...) 0,6/1kV
YKY(...) 3,6/6kV

                  YnKY(...)

 

               YK(w)XS(...)

 

                YKYFoy(...)

 
H07V(...)

                    LiYCY

   

                  H07RN-F

 
YKSY(...) 0,6/1kV
J-FY VDE
YDY(...) 350/500V  
YDY 450/750V  
YDY(...) 450/750V  
YTKSY(...)  

                 YnSLY-G

 

                N2X(C)H-J(...)

 

        GREENPAS CCSTWK

IE
        GREENPAS CCSXWK IE

                           Djp(...)

IK

           H03VV-F(...) 450/750V

            (N)HXH (...) 0,6/1kV

 

                   Żyła Cu kl.5 i 6

 

 

Nazwa / typ kabla Aprobata Certyfikat Świadectwo dopuszczenia
NHXH FE180 PH90/E90
NHXCH FE180 PH90/E90
(N)HXH FE180 PH90/E90
(N)HXCH FE180 PH90/E90
FLAME-X 950
HDGs, HDGsekwf
HLGs, HLGsekwf
HLgGs, HLgGsekwf
FLAME-X 950
HTKSH
HTKSHekw
YnTKSY
YnTKSYekw

Deklaracje zgodności ściągnąć można w formacie pdf. 
Pozostałe dokumenty t.j. certyfikaty, aprobaty, świadectwa udostępniamy głównie stałym klientom – dotyczy to również typów kabli niezawartych w powyższych tabelach