top

Pracownicy TF Kable

W zależności od Twoich kompetencji i zainteresowań, możesz znaleźć dla siebie miejsce pracy w różnych działach. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się pracownicy poszczególnych obszarów w TELE-FONIKA Kable, przeczytaj informacje poniżej.

Sprzedaż

Pracownicy Handlu Krajowego i Exportowego są partnerem klienta we wszystkich sprawach związanych ze współpracą z TELE-FONIKA Kable. Zapewniają klientom rzetelną i terminową informację dotyczącą oferty TF Kable oraz warunków sprzedaży. Koordynują i nadzorują zamówienia klientów na każdym etapie ich realizacji - od uruchomienia produkcji po dostawę gotowych wyrobów oraz obsługę posprzedażową. Współpracując z komórkami merytorycznymi w naszej organizacji, służą pomocą i informacją w każdej kwestii zgłoszonej przez klienta.

Logistyka

Dział Logistyki swoją działalnością obejmuje całokształt zagadnień związanych z obrotem wyrobami finalnymi od momentu ich przyjęcia z produkcji do magazynu, przez proces składowania w magazynie wyrobów gotowych, transportu, aż po dostarczenie ich do odbiorców końcowych. Pracownicy zatrudnieni w obszarze logistyki odpowiadają zarówno za fizyczny przepływ produktów, jak również za przygotowanie i kontrolę dokumentów wysyłkowych, organizowanie transportu i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także przygotowaniem rozliczeń i dokumentacji magazynowo-transportowych.

Produkcja

Najliczniejszy pion w Spółce. Podstawowa działalność to produkcja różnych rodzajów kabli, przewodów, emali i światłowodów. Dodatkowo obszar ten obejmuje zakresy: planowania produkcji i zakupu surowców, badań i prób technologicznych nowych wyrobów i surowców, kontroli jakości surowcow, półwyrobów i wyrobów gotowych oraz służb utrzymania ruchu. Nie można też zapomnieć o szerokich działaniach w zakresie zdobywania, utrzymania i rozwoju certyfikatów dotyczących jakości oraz ochrony środowiska. Wyroby w Zakładach są produkowane 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, co wymusza całodobową kontrolę wszystkich procesów występujących na produkcji.

Zakupy

Podstawowa działalność Działu Zakupów skupia się na zabezpieczeniu ciągłości dostaw do  zakładów produkcyjnych w zakresie  surowców, materiałów  i opakowań, bieżącej analizie stanów magazynowych, negocjowaniu cen, poszukiwaniu nowych źródeł dostaw, a także sprzedaży i utylizacji odpadów.

Finanse i księgowość

Podstawowa działalność w tym obszarze dotyczy prowadzenia bieżącej ewidencji księgowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz dokumentacji dla celów rozliczeń podatkowych. Ponadto w ramach Działu Finansowo – Księgowego prowadzone są prace w zakresie controllingu, budżetowania oraz zarządzania aktywami finansowymi (treasury) oraz monitowania ściągalności należności (windykacja).

Marketing

Podstawowa działalność w tym obszarze związana jest ze wspieraniem procesów sprzedaży produktów oferowanych przez TELE-FONIKA Kable poprzez działania promocyjne na rynku. Do obszaru marketingu zapraszamy osoby zajmujące się tworzeniem strategii marketingowej firmy, opracowaniem i wdrażaniem koncepcji marketingowej dla nowych produktów oraz kształtowaniem wizerunku i promocją firmy na rynku.

Informatyka

Do podstawowych obowiązków pracowników Działu Informatyki należy rozwój, wdrażanie i utrzymywanie aplikacyjnych informatycznych systemów biznesowych, zarządzanie infrastrukturą informatyczną w ramach wszystkich podmiotów Grupy, wsparcie użytkowników systemów oraz zapewnienie bezpiecznego dostępu do informacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.