top

Aktualności

  • 28.02.2011
    TELE-FONIKA Kable zawarła z firmą Eltel Networks kontrakt na dostawę kabli i osprzętu kablowego dla budowy farmy wiatrowej „Bardy–Dygowo” w woj. zachodniopomorskim, realizowanej przez duńską firmę...
  • 07.02.2011
    W dniu 1 lutego 2011 roku Marcin Szymański został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki TELE – FONIKA Kable Sp. z o.o., będącej Komplementariuszem Spółki TELE – FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A...
  • 14.12.2010
    Grupa TELE-FONIKA realizuje dostawę systemu kablowego 110kV dla inwestycji E.ON Bułgaria. Przedmiotem dostawy są kable typu N2XS(FL)2Y 64/110kV 1x800RM/50 oraz osprzęt kablowy w postaci: muf, głowic...

Strony